Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
SvetoslavYotov avatar SvetoslavYotov 0 Точки

01.Train - List Exercise

Здравейте, 

Може ли малко помощ? Това решение дава 90/100 точни и не мога да разбера къде бъркам.

 class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            List<int> passengersPerWagon = Console.ReadLine().Split(' ').Select(int.Parse).ToList();
            var waggonCapacity = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            var input = Console.ReadLine().Split(' ', StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
            if (waggonCapacity <= 0)
            {
                return;
            }
            
            while (input[0] != "end")
            {
                if (input.Length == 2)
                {
                    AddWaggon(passengersPerWagon, waggonCapacity, input);
                }
                if (input.Length == 1)
                {
                    AddPassengers(passengersPerWagon, waggonCapacity, input);
                }
                input = Console.ReadLine().Split(' ');
            }
            Console.WriteLine(string.Join(' ', passengersPerWagon));
        }

        private static void AddWaggon(List<int> passengersPerWagon,int capacity, string[] input)
        {
            if (int.Parse(input[1]) > capacity)
            {
                return;
            }
            passengersPerWagon.Add(int.Parse(input[1]));
        }

        private static void AddPassengers(List<int> passengersPerWagon, int waggonCapacity, string[] input)
        {

            int passengers = Convert.ToInt32(input[0]);
            for (int i = 0; i < passengersPerWagon.Count - 1; i++)
            {
                if (passengersPerWagon[i] + passengers <= waggonCapacity)
                {
                    passengersPerWagon[i] += passengers;
                    return;
                }
            }
        }
    }

Тагове:
0
Programming Basics
krum_43 avatar krum_43 422 Точки

Дай линк към условието.

0
SvetoslavYotov avatar SvetoslavYotov 0 Точки

 

1.Train

You will receive a list of wagons (integers) on the first line. Every integer represents the number of passengers that are currently in each of the wagons. On the next line, you will get the max capacity of each wagon (a single integer). Until you receive "end" you will be given two types of input:

  • Add {passengers} – add a wagon to the end with the given number of passengers.
  • {passengers} - find an existing wagon to fit every passenger, starting from the first wagon.

At the end print the final state of the train (each of the wagons, separated by a space).

Example

Input

Output

32 54 21 12 4 0 23

75

Add 10

Add 0

30

10

75

end

72 54 21 12 4 75 23 10 0

0 0 0 10 2 4

10

Add 10

10

10

10

8

6

end

10 10 10 10 10 10 10

0
krum_43 avatar krum_43 422 Точки

Здравей колега,

Кода ти е трудно четим.Имаш и някои излишни проверки.

Ето ти един код,който минава нулевите тестове.

https://pastebin.com/qtS6zfNc

0
SvetoslavYotov avatar SvetoslavYotov 0 Точки

Здравей колега,

благодаря за отговора! Не първи път използвам форума, ако имам повече въпроси ще използвам pastebin за показване на кода ми. Вероятно не ти е било лесно да го разчетеш, постнат тук, а и аз малко пресилих нещата с допълнителни методи, за което се извинявам.  След като сравних кодовете ни, видях, че в цикъла за намиране на подходящ вагон съм дал условие за излизане от цикъл "passegerInWagons.Count - 1" и затова програмата не минаваше единия тест.

0