Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
xMorandy avatar xMorandy 0 Точки

РемoнтНаПлочки

kakva mi e greshkata ne mi izkarva nishto

 

import javax.print.DocFlavor;
import java.util.InputMismatchException;
import java.util.Scanner;

public class Program {
  public static void main(String[] args) {
  }

  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
  int n = Integer.parseInt(scanner.nextLine()); // Дължина на страна на полощадката
  double w = Double.parseDouble(scanner.nextLine());// Широчината на една плочка
  double h = Double.parseDouble(scanner.nextLine()); // // Дължината на една плочка
  int a = Integer.parseInt(scanner.nextLine()); // // Широчината на пейката
  int b = Integer.parseInt(scanner.nextLine()); /// Дължината на пейката
  

  int obshtaplosht = n * n;
  int ploshtnapeykata = a * b;
  int ploshtzapokrivane = obshtaplosht - ploshtnapeykata;
  double ploshtnaplochite = w * h;
  double tiles = ploshtzapokrivane / ploshtnaplochite;
  double time = tiles * 0.2;

  {

    System.out.println(tiles);
    System.out.println(time);

  }
}
Тагове:
0
Programming Fundamentals
krum_43 avatar krum_43 330 Точки

Сигурен ли си,че операторите за изход трябва да са заградени във фигурни сложи?

1
inkarnasion avatar inkarnasion 278 Точки

Целият ти код е извън мейн метода, или с други думи имаш мейн метод който е празен и когато стартираш пприложението то просто спира защото няма какво да прави, това ти е верния код....

https://pastebin.com/DKxGa0bL

Не е лошо да разгледаш как се разполага кода в приложението, ако искаш да работиш извън мейн метода трябва да направиш друг метод който да извикаш, в твоя случай ще изглежда така....

https://pastebin.com/wTx5waJn

1