Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
alexiev_bg avatar alexiev_bg 3 Точки

Vacation

Здравейте!

Може ли малко помощ за тази задача!

3. Vacation - Basic Syntax, Conditional Statements and Loops - Exercise

Дава ми 87/100, а при тестовете всичко работи.

https://pastebin.com/Fu9Cu1NP

Благодаря предварително!

 

using System;

namespace Vacation
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int number = int.Parse(Console.ReadLine());
            string typeOfGroup = Console.ReadLine();
            string dayOfWeek = Console.ReadLine();
            double pricePerson = 0;
            double totalPrice = 0;


            if (typeOfGroup == "Students")
            {
                if (dayOfWeek == "Friday")
                    pricePerson = 8.45;
                if (dayOfWeek == "Saturday")
                    pricePerson = 9.80;
                if (dayOfWeek == "Sunday")
                    pricePerson = 10.46;
            }
            else if (typeOfGroup == "Business")
            {
                if (dayOfWeek == "Friday")
                    pricePerson = 10.90;
                if (dayOfWeek == "Saturday")
                    pricePerson = 15.60;
                if (dayOfWeek == "Sunday")
                    pricePerson = 16;
            }
            else if (typeOfGroup == "Regular")
            {
                if (dayOfWeek == "Friday")
                    pricePerson = 15;
                if (dayOfWeek == "Saturday")
                    pricePerson = 20;
                if (dayOfWeek == "Sunday")
                    pricePerson = 22.50;
            }

            if (typeOfGroup == "Business" && number >= 100)
            { 
                number -= 10;          
            }
            totalPrice = pricePerson * number;

            if (typeOfGroup == "Students" && number >= 30)
                totalPrice *= 0.85;

            if (typeOfGroup == "Regular" && (number >= 10 && number <= 20))
                totalPrice *= 0.95;

            Console.WriteLine($"Total price: {totalPrice:f2}");


        }
    }
}

Тагове:
0
C# Fundamentals
kkaraivanov avatar kkaraivanov 270 Точки
Best Answer

Здравей. Сложи по едно "m" зад цените и процентите.

0
inkarnasion avatar inkarnasion 278 Точки

Сменяваш променливите от double да са decimal, и слагаш М след сметките, ето ти поправения код.

https://pastebin.com/vEvCYuHN

0
alexiev_bg avatar alexiev_bg 3 Точки

Всичко е  ОК. Благодаря!

0