Проблем със задача 4. Стъпки от while loop часта на курса.

Седях сигурно два часа и си блъсках главата защо judge държеше да ми даде 90/100 заради runtime error на това решение.

https://pastebin.com/9ScYMUbG

Седнах и пренаписах задачата следвайки същата логика, просто променяйки кода. Това https://pastebin.com/E6DGk2Rp ми докара 100/100. 

Условието е:

 

Габи иска да започне здравословен начин на живот и си е поставила за цел да върви 10 000 стъпки всеки ден. Някои дни обаче е много уморена от работа и ще иска да се прибере преди да постигне целта си. Напишете програма, която чете от конзолата по колко стъпки изминава тя всеки път като излиза през деня и когато постигне целта си да се изписва "Goal reached! Good job!

Ако иска да се прибере преди това, тя ще въведе командата "Going home" и ще въведе стъпките, които е извървяла докато се прибира. След което, ако не е успяла да постигне целта си, на конзолата трябва да се изпише: "{разликата между стъпките} more steps to reach goal."

Нямам бонус проверки, сам писах и втория код. От чист интерес поствам тук с надеждата че някой ще успее да открие от къде забога идваше този runtime error на Test 4 от проверката на judge-a. Би било хубаво да можем да виждаме какво въвежда judge-a и в такива случаи.