Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
skillo avatar skillo 3 Точки

Задача 2. Резервация java

Моля ви помагайте!!! Заради тази задача съм спал 2 часа... направо я сънувам. Моля ви покажете ми правилното решение. Каквото и както и да напиша ми дава 75/100 :( ;(.  Аз я мъча на "ДЖАВА", но може и на друг език, искам да "хвана" логиката. Благодаря !!!

УСЛОВИЕТО Е:

Деси разглежда оферти за престой по време на почивката си. Намира подходящо място за престой със следните условия:

 • Нощувката за двойна стая струва 30лв
  • Ако резервацията бъде направена поне 10 дена по-рано, цената е 25лв
 • Ако резервацията бъде направена от предходен месец се начислява 20% отстъпка и цената на нощувката е 25лв

Напишете програма, която според деня и месеца на резервацията, деня на настаняване и деня на напускане на хотела изчислява сумата, която Деси трябва да заплати. Почивката на Деси няма да започва през един месец и да приключва през друг.

Вход

 • Първи ред – ден, в който е направена резервацията – цяло число в интервала от [1… 31]
 • Втория ред – месец, в който е направена резервацията – цяло число в интервала от [1... 12]
 • Трети ред – ден за настаняване – цяло число в интервала от [1... 30]
 • Четвърти ред – месец за настаняване – цяло число в интервала от [1... 12]
 • Пети ред – ден за напускане на стаята – цяло число в интервала от [1... 31]
 • Шести ред – месец за напускане на стаята – цяло число в интервала от [1... 12]

Изход

"Your stay from {1}/{2} to {3}/{4} will cost {5}"

Където:

 • 1 – ден за настаняване
 • 2 – месец за настаняване
 • 3 – ден за напускане на стаята
 • 4 – месец за напускане на стаята
 • 5 – сума за престоя, форматирана до втория знак след десетичната запетая

 

Тагове:
0
Programming Basics
skillo avatar skillo 3 Точки

Безкрайно много ти Благодаря !!! 

1