Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
VesselinTonchev avatar VesselinTonchev 4 Точки

Пренасяне на стойност през методите

Хора, помагайте, че ще си направя лаптопа на парчета, моля ви. Явно правя нещо грешно и не намирам отговор в мрежата. Искам от Main да отида в два други метода, да си направя некви изчисления и да се върна в Main, за да ги изпринтя. Да, ама като отида там, променливите си вземат дефоутните стойности, които съм дифинирал в началотона същия този Main. Ако не ги регистрирам там, не ми дава да ги ползвам в методите. Кодът долу вече и аз не знам какъв е що е. Всякви простотии опитвах. Бесен съм, защото знам, че е елементарно, а ми бяга по тъча.

using System;

namespace Password_Validator
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string password = "yPas23";
      bool invalidChar = false;
      bool isDigits2OrMore = false;

      LenghtChecker(password);
      DigitsChecker(password, invalidChar, isDigits2OrMore);

      if (invalidChar == false && isDigits2OrMore == true && (password.Length >= 6 || password.Length <= 10))
      {
        Console.WriteLine("Password is valid");
      }
    }
    public static void DigitsChecker(string password, bool invalidChar, bool isDigits2OrMore)
    {
      char[] passwordToArray = new char[password.Length];
      int digitsCounter = 0;
      Console.WriteLine(passwordToArray[1]);
      for (int i = 0; i < password.Length; i++)
      {
        char letter = password[i];

        if (Char.IsDigit(letter))
        {
          digitsCounter++;          
        }
        if (letter >= 'a' && letter <= 'z')
        {
        }
        else if (letter >= 'A' && letter <= 'Z')
        {
        }
        else if ((int)letter > 47 && (int)letter < 58)
        {
        }
        else
        {
          invalidChar = true;
        }
      }
      if (invalidChar)
      {
        Console.WriteLine("Password must consist only of " +
            "letters and digits");
      }
      Console.WriteLine(digitsCounter < 2 ? "Password must have at " +
          "least 2 digits" : "");
      if (digitsCounter >= 2)
      {
        isDigits2OrMore = true;
      }
    }
    public static void LenghtChecker(string password)
    {
      if (password.Length < 6 || password.Length > 10)
      {
        Console.WriteLine("Password must be between 6 and 10 characters ");
      }
    }
  }
}

 

Тагове:
0
Module: C# Advanced
willystyle avatar willystyle 1779 Точки

Това е понеже подаваш аргументи които са value type (не reference type), в случая щом искаш да ги мениш в метода ги подавай по референция, примерно:

public static void LenghtChecker(ref string password) 

съответно викането на метода става:

LenghtChecker(ref password) 
0
17/02/2020 17:47:23
VesselinTonchev avatar VesselinTonchev 4 Точки

Просто няма никаква разлика. Грешката си е същата. Виж тук

https://imgur.com/a/oGkmzDK

0
VesselinTonchev avatar VesselinTonchev 4 Точки

Успях да направя по - лесна задача с рефернции и се получи. Почвам да го разбирам. Благодаря много за насоката :)

1
VesselinTonchev avatar VesselinTonchev 4 Точки
using System;

namespace Password_Validator___V._3
{
  class Program
  {
    static int LenghtChecker(ref string password)
    {
      if (password.Length < 6 || password.Length > 10)
      {
        Console.WriteLine("Password must be between 6 and 10 characters");
      }      

      return password.Length;
    }

    static int DigitsChecker(ref string password, ref int digitsCounter)
    {
      char[] passwordToArray = new char[password.Length];
      digitsCounter = 0;

      for (int i = 0; i < password.Length; i++)
      {
        char letter = password[i];

        if (Char.IsDigit(letter))
        {
          digitsCounter++;
        }
      }
      if (digitsCounter < 2)
      {
        Console.WriteLine("Password must have at least 2 digits");
      }      

      return digitsCounter;
    }

    static bool ValidCharachters(ref string password, ref bool invalidChar, ref int digitsCounter)
    {
      invalidChar = false;

      for (int i = 0; i < password.Length; i++)
      {
        char letter = password[i];

        if (letter >= 'a' && letter <= 'z')
        {
        }
        else if (letter >= 'A' && letter <= 'Z')
        {
        }
        else if ((int)letter > 47 && (int)letter < 58)
        {
        }
        else
        {
          invalidChar = true;
        }
      }
      if (invalidChar)
      {
        Console.WriteLine("Password must consist only of letters and digits");
      }
      
      return invalidChar;

    }
    static void Main(string[] args)
    {
      string password = Console.ReadLine();
      int digitsCounter = 0;
      bool invalidChar = false;

      ValidCharachters(ref password, ref invalidChar, ref digitsCounter);
      LenghtChecker(ref password);
      DigitsChecker(ref password, ref digitsCounter);

      if (invalidChar == false && digitsCounter >= 2 &&
        !(password.Length < 6 || password.Length > 10))
      {
        Console.WriteLine("Password is valid");
      }
    }
  }
}

 

0