Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
SwetlinUssov avatar SwetlinUssov 1 Точки

Nested Loops 2. Equal Sums Odd Even position

#include <iostream>

#include <cmath>

#include <string>

using namespace std;

int main()

{

int start, end;

cin >> start;

cin >> end;

 

for (int num = start; num <= end; num++) {

int number = num;

string numberStr = to_string(number);

int evenSum = 0;

int oddSum = 0;

 

for (int i = 0; i < 6; i++) {

int digit = numberStr[i] - 48;

 

if ((i + 1) % 2 == 0) {

evenSum += digit;

}

else {

oddSum += digit;

}

}

 

if (evenSum == oddSum) {

cout << number << " ";

}

 

return 0;

}

}

Тагове:
0
Programming Basics with C++
SwetlinUssov avatar SwetlinUssov 1 Точки

Защо получавам само 20/100 точки?

0
JOHNY avatar JOHNY 196 Точки

Защото си се омазал с всичките скоби, а и не само.
Ползвай Ctrl+K+D за да подредиш кода във Visual Studio преди да го постваш,иначе си е мъчение да следиш къде завършват if/else/while или for.

Ето  по-долу  код за сравнение и опитай да направиш разликата между работата, която вършат двата и така ще стигнеш до 100 точки.
 

# include <iostream>
using namespace std;
#include <iomanip>
#include <math.h>
#include <cmath>
#include <string>

int main()
{
	int n1;
	int n2;
	cin >> n1;
	cin >> n2;
	int sumeven = 0;
	int sumodd = 0;
	for (int i = n1; i <= n2; i++)
	{
		string temp = to_string(i);
		for (int m = 0; m <= 5; m++) {
			char tempchar = temp.at(m);
			if (m % 2 == 0) {
				sumodd += tempchar;
			}
			else {
				sumeven += tempchar;
			}

		}
		if (sumodd == sumeven){
			cout << i << " ";
		}
		sumodd = 0;
		sumeven = 0;

	}
	return 0;
}


 

0