Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
Vondai avatar Vondai 25 Точки
Best Answer

На изхода "You won! The enemy ship has sunken." липсва точката. После дава 100/100.

Поздрави!

0
radostin.georgiev avatar radostin.georgiev 8 Точки

Здравей!

Ето моето решение, но е на PHP. Може и да ти помогне.

https://pastebin.com/Vt8MhG0P

0
kkaraivanov avatar kkaraivanov 427 Точки

Здравей. Ето и едно C# решение

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace ManOWar
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<int> statusPirateShip = Console.ReadLine()
        .Split('>')
        .Select(int.Parse)
        .ToList();
      List<int> statusWarShip = Console.ReadLine()
        .Split('>')
        .Select(int.Parse)
        .ToList();
      int healthCapacity = int.Parse(Console.ReadLine());
      string commands = null;

      while ((commands = Console.ReadLine()) != "Retire")
      {
        switch (commands.Split()[0])
        {
          // Fire {index} {damage} 
          case "Fire":
            int.TryParse(commands.Split()[1], out int fireIndex);
            int.TryParse(commands.Split()[2], out int fireDamage);

            if (!IndexIsValid(statusWarShip, fireIndex))
              continue;
            if(HealtIsNotEnough(statusWarShip, fireIndex, fireDamage))
            {
              Console.WriteLine("You won! The enemy ship has sunken.");
              return;
            }

            statusWarShip[fireIndex] = statusWarShip[fireIndex] - fireDamage;
            break;
          // Defend {startIndex} {endIndex} {damage}
          case "Defend":
            int.TryParse(commands.Split()[1], out int startIndex);
            int.TryParse(commands.Split()[2], out int endIndex);
            int.TryParse(commands.Split()[3], out int defendDamage);

            if (!IndexIsValid(statusPirateShip, startIndex) || !IndexIsValid(statusPirateShip, endIndex))
              continue;
            if (HealtIsNotEnough(statusPirateShip, startIndex, endIndex, defendDamage))
            {
              Console.WriteLine("You lost! The pirate ship has sunken.");
              return;
            }

            for (int i = startIndex; i <= endIndex; i++)
            {
              statusPirateShip[i] -= defendDamage;
            }
            break;
          // Repair {index} {health} 
          case "Repair":
            int.TryParse(commands.Split()[1], out int repareIndex);
            int.TryParse(commands.Split()[2], out int repareHealt);
            if (!IndexIsValid(statusPirateShip, repareIndex))
              continue;

            statusPirateShip[repareIndex] = Math.Min(healthCapacity, statusPirateShip[repareIndex] + repareHealt);
            break;
          case "Status":
            int sectionNeedRepair = (int)(healthCapacity * 0.20);
            Console.WriteLine($"{statusPirateShip.Where(x => x < sectionNeedRepair).Count()} sections need repair.");
            break;
        }
      }

      Console.WriteLine($"Pirate ship status: {statusPirateShip.Sum()}");
      Console.WriteLine($"Warship status: {statusWarShip.Sum()}");
    }

    private static bool HealtIsNotEnough(List<int> arr, int index, int damage)
    {
      return arr[index] - damage <= 0;
    }

    private static bool HealtIsNotEnough(List<int> arr, int startIndex, int endIndex, int damage)
    {
      for (int i = startIndex; i <= endIndex; i++)
      {
        if (arr[i] - damage <= 0)
          return true;
      }

      return false;
    }

    private static bool IndexIsValid(List<int> arr, int index)
    {
      return index >= 0 && index < arr.Count;
    }
  }
}

 

0
Milko123 avatar Milko123 14 Точки

Благодаря за отговорите. Не можах да оправя грешката си, пробвах всичко :(

0
Milko123 avatar Milko123 14 Точки

Но поне разбрах, че мога да чета PHP код :)

0