High Jump {6} - C++

 Здравейте, 

Имам малък проблем с тази задача.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{

	int high, jump = 0, fail = 0, last, p = 0, times = 0; bool x = false;

	cin >> high;
	while (high > jump)
	{

		cin >> jump;

		times++;

		if (x)
		{
			if (jump <= p) 
			{
				fail++;
				if (fail == 3)
				{
					break;
				}
			}
			else {
				fail = 0; p += 5;
			}
		}
		else {
			p = high - 30;
			x = true;
		}
	}

	if (high <= jump)
	{
		cout << "Tihomir succeeded, he jumped over " << high << "cm after "
			<< times << " jumps.";
	}
	else {
		cout << "Tihomir failed at " << jump << "cm after " << times << " jumps.";
	}


}

 

https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/1538#10 това е линка към задачата. Пради някаква причина ми дава 10/100 , като минавам 2-та нулеви теста и първият тест 1.