Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
Nikol_Koleva avatar Nikol_Koleva 0 Точки

List Operations Java

Привет, 

Може ли малко помощ, за да разбера къде бъркам?

https://pastebin.com/MwXtrRJ7

5-тицата от втория тест при мен излиза на последно място, вместо на първо.

4.List Operations

You will be given numbers (list of integers) on the first input line. Until you receive "End" you will be given operations you have to apply on the list. The possible commands are:

  • Add {number} - add number at the end
  • Insert {number} {index} - insert number at given index
  • Remove {index} - remove that index
  • Shift left {count} - first number becomes last 'count' times
  • Shift right {count} - last number becomes first 'count' times

Note: It is possible that the index given is outside of the bounds of the array. In that case print "Invalid index".

Examples

Input

Output

1 23 29 18 43 21 20

Add 5

Remove 5

Shift left 3

Shift left 1

End

43 20 5 1 23 29 18

5 12 42 95 32 1

Insert  3 0

Remove 10

Insert 8 6

Shift right 1

Shift left 2

End

Invalid index

5 12 42 95 32 8 1 3

Тагове:
0
Fundamentals Module
Jordan_Dobrev12 avatar Jordan_Dobrev12 334 Точки
Best Answer

Кодът ти е верен, единствената грешката, която си направила е при:

"right".equals(tokens[2]), трябва да бъде: "right".equals(tokens[1])

 

0
Nikol_Koleva avatar Nikol_Koleva 0 Точки

Много благодаря :)

0
JSuser avatar JSuser 222 Точки

Здравей,

Поправих ти кода. Основната грешка беше на 55 ред - "right".equals(tokens[1]) - тук беше написан индекс 2. Друго което поправих е на 18 ред - regex-а за сплит да е "//s+/". Кода вече дава 100/100:

https://pastebin.com/MMTYQ9Eq

Поздрави!

0
Nikol_Koleva avatar Nikol_Koleva 0 Точки

Много благодаря :)

0