Legendary Farming - Fundamentals java

40/100 в джъдж. Ако някой може да удари едно рамо, защото не разбирам кое не приема
https://pastebin.com/gi5h6mgw