Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
Dimitaradev avatar Dimitaradev 3 Точки

Stack Sum

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
namespace StackSum
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int[] input = Console.ReadLine().Split().Select(int.Parse).ToArray();
      
      var stack = new Stack<int>(input);
      while (true)
      {
        string[] command = Console.ReadLine().ToLower().Split();

        if (command[0]=="Add")
        {
          stack.Push(int.Parse(command[1]));
          stack.Push(int.Parse(command[2]));
        }
        else if (command[0] == "remove")
        {
          var countOfRemovedNums = int.Parse(command[1]);
          if (stack.Count >= countOfRemovedNums)
          {
            for (int i = 0; i < countOfRemovedNums; i++)
            {
              if (stack.Any())
              {
                stack.Pop();
              }

            }
          }  
        }
        else if(command[0]=="end")
        {
          break;
        }

      }
      var sum = stack.Sum();
      Console.WriteLine($"Sum: {sum}");


    }
  }
}

Някой били ми казал каква ми е грешката в кода?

Calculate the sum in the stack

Before that you will receive commands

Add - adds the two numbers

Remove - removes count numbers

Input

Output

1 2 3 4

adD 5 6

REmove 3

eNd

Sum: 6

3 5 8 4 1 9

add 19 32

remove 10

add 89 22

remove 4

remove 3

end

Sum: 16

 

 

Тагове:
0
Programming Basics
T_Chapkanov avatar T_Chapkanov 10 Точки

В първата проверка, стринга за сравнение ти е с главна буква а входният текст го правиш с малки букви. Поне това видях на пъръв поглед.

0
Dimitaradev avatar Dimitaradev 3 Точки

В кода съл добавил ToLower();

0
T_Chapkanov avatar T_Chapkanov 10 Точки

Погледни в първата проверка.

if (command [0]=="Add")

Няма как да върне верен true, понеже другият стрин винаги ще ти е "add".

0
31/03/2020 19:48:36
Dimitaradev avatar Dimitaradev 3 Точки

Мерси много

0
Dimitxr avatar Dimitxr 2 Точки

for (int i = 0; i < countOfRemovedNums; i++)
                        {
                            if (stack.Any())
                            {
                                stack.Pop();
                            }
                        }

при мен проработи и без тази if проверка, не знам до колко е нужна, но дава 100/100 без нея

for (int i = 0; i < countOfRemovedNums; i++)
                        {
                            stack.Pop();
                        }

0