Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
VesselinTonchev avatar VesselinTonchev 5 Точки

string.Join() не работи

Здравейте, колеги,

Може ли някой да погледне кода и да ми каже как да подкарам string.join(), заощто, каквото и да опитам, както и да го завъртя не иска и не иска.

Задачата е Nikulden's meals от exam preparation - a:
 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace Nikulden_s_meals
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<string> input = Console.ReadLine().Split("-").ToList();

      Dictionary<string, List<string>> guestList
        = new Dictionary<string, List<string>>();
      int counter = 0;
      int countUnlike = 0;
      string command = "";
      string guest = "";
      string meal = "";

      while (input[0] != "Stop")
      {
        command = input[0];
        guest = input[1];
        meal = input[2];

        switch (input[0])
        {
          case "Like":
            LikeMeal(guestList, guest, meal);
            break;
          case "Unlike":
            if (guestList.ContainsKey(guest))
            {
              if (guestList[guest].Contains(meal))
              {
                guestList[guest].Remove(meal);
                Console.WriteLine($"{guest} doesn't like the {meal}.");
                countUnlike++;
              }
              else
              {
                Console.WriteLine($"{guest} doesn't have the " +
                  $"{meal} in his/her collection.");
              }
            }
            else
            {
              Console.WriteLine($"{guest} is not at the party.");              
            }
            break;
        }

        input = Console.ReadLine().Split("-").ToList();
      }
      Output(guestList, counter, ref countUnlike);
    }

    private static void LikeMeal(Dictionary<string, List<string>> guestList, string guest, string meal)
    {
      if (!guestList.ContainsKey(guest))
      {
        guestList.Add(guest, new List<string>());

        if (!guestList[guest].Contains(meal))
        {
          guestList[guest].Add(meal);
        }
      }
      else
      {
        guestList[guest].Add(meal);
      }
    }

    private static int Output(Dictionary<string, List<string>> guestList, int counter,ref int countUnlike)
    {
      int guestCount = 0;

      foreach (var name in guestList.OrderByDescending(x => x.Value.Count))
      {
        Console.Write($"{name.Key}:");
        guestCount++;

        foreach (var item in name.Value)
        {
          var result = string.Join(", ", item);
          Console.Write(result);
          counter++;

          //if (counter < name.Value.Count)
          //{
          //  Console.Write(", ");
          //}
        }

        if (guestCount < guestList.Count || name.Value.Count >= 0)
        {
          Console.WriteLine();
        }
      }
      Console.WriteLine($"Unliked meals: {countUnlike}");

      return counter;
    }
  }
}

 

Тагове:
0
Fundamentals Module
nickwork avatar nickwork 657 Точки

String.join се използва за конктатениране на някаква колекция...в твоя случай ти искаш да конкатинираш просто един единствен стринг и за това не ти работи. Не съм ти тествал кода...но name ти е ключа, name.Value са ти стойностите на този ключ (от листа) и item ти е единична стойност от всичките стойности - в този случай дори не ти трябва стринг.джоин за да я изпишеш. Ако искаш да го използваш този стринг.джоин махни втория фореач и използвай това =>  string.Join(", ", name.Value);

foreach (var name in guestList.OrderByDescending(x => x.Value.Count))
            {
                Console.Write($"{name.Key}:");
                guestCount++;

                foreach (var item in name.Value)
                {
                    var result = string.Join(", ", item);
                    Console.Write(result);
                    counter++;

                    //if (counter < name.Value.Count)
                    //{
                    //    Console.Write(", ");
                    //}
                }

0
SvetoslavPetsev avatar SvetoslavPetsev 100 Точки

Привет,

проблема ти е тук:

едновременно ползваш - foreach (var item in name.Value) и Console.Write(string.Join(", ", item));

Променливата item е от тип string, защото name.Value е List<string>.

когато се опиташ да отпечаташ със string.Join, трябва да зададеш колекция:

Вариант 1:

махаш foreach и директно достъпваш колекцията name.Value:

Console.WriteLine(string.Join(", ", name.Value))

Вариант 2:

Вместо foreach, използваш for , за да хванеш последния елемент при печата, но не ползваш string.Join, а директно печаташ това което има в колекцията т.е. item,

Console.Write($"{item}, ");

За последния елемент печаташ само item /за да не добавиш запетая + space/ с проверка за достигане на последен елемент....

Успех!

0
02/04/2020 15:50:40
VesselinTonchev avatar VesselinTonchev 5 Точки

Разбрах ви. Махнах втория foreach и се получи. Изрежда колекция, а не единичен item:D 

 

Благодаря ви! 

0