Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
AsenRangelov avatar AsenRangelov 0 Точки

#JAVA Fundamentals Пролбем със задача Judge oт Maps, Lambda and Stream API - More Exercise.

Здравейте това ми е кода : https://pastebin.com/ajzVKVem?fbclid=IwAR06B_lyv8-A0uPKB3HDVrdeNe_LyPI5e-BSDEHFUXgBlRPl6o3QxI7N62E

Задачата  минава на 0 тестове ,но ми дава 8 точки.Пробвах да я дебъгна опитах се да направя някакви, допулнителни тестове ,но всичко си върви...
Някакви идеи ?

https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/1313?fbclid=IwAR1sMTzuyYNapr7BjhoYlXFUyjuKcakCoqcrLqI4rq_yeEOxBN6_Kzl_rVE#1

Тагове:
0
Programming Fundamentals
MartinBG avatar MartinBG 3859 Точки

Сортираш изпитите по брой на участниците/име на изпита, а в условието е казано, че изпитите се извеждат според реда на въвеждането им. Премахни този код от решението си (редове 29-37 вкл.) и ще вземеш 100/100:

        .sorted((a1, a2) -> {
          int sec = a2.getValue().size();
          int first = a1.getValue().size();
          if (first == sec) {
            return a1.getKey().compareTo(a2.getKey());
          } else {
            return Integer.compare(sec, first);
          }
        })

Ще ти е по-лесно да забязваш подобни грешки, ако подреждаш/форматираш кода правилно и използваш смислени имена за променливите - дори и за тези, с много кратък живот.

 Ето още едно работещо решение от мен:

import java.util.*;
import java.util.stream.Collectors;

public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);

    Map<String, Map<String, Integer>> contestsParticipants = new LinkedHashMap<>();

    String input;
    while (!"no more time".equals(input = scan.nextLine())) {
      String[] tokens = input.split(" -> ");
      String userName = tokens[0];
      String course = tokens[1];
      int userPoints = Integer.parseInt(tokens[2]);

      contestsParticipants.putIfAbsent(course, new HashMap<>());
      contestsParticipants.get(course)
          .compute(userName, (user, oldPoints) ->
              (oldPoints == null || oldPoints < userPoints) ? userPoints : oldPoints);
    }

    Comparator<Map.Entry<String, Integer>> participantsComparator = Map.Entry.<String, Integer>
        comparingByValue(Comparator.reverseOrder())
        .thenComparing(Map.Entry.comparingByKey());

    contestsParticipants.forEach((contest, participants) -> {
      System.out.printf("%s: %d participants\n", contest, participants.size());
      final int[] index = {0};
      participants.entrySet()
          .stream()
          .sorted(participantsComparator)
          .forEach(participant -> {
            System.out.printf("%d. %s <::> %d%n", ++index[0], participant.getKey(), participant.getValue());
          });
    });

    System.out.println("Individual standings:");
    final int[] index = {0};
    contestsParticipants.values()
        .stream()
        .flatMap(m -> m.entrySet().stream())
        .collect(Collectors.groupingBy(Map.Entry::getKey, Collectors.summingInt(Map.Entry::getValue)))
        .entrySet()
        .stream()
        .sorted(participantsComparator)
        .forEach(participant -> {
          System.out.printf("%d. %s -> %d%n", ++index[0], participant.getKey(), participant.getValue());
        });
  }
}

 

0
03/04/2020 19:09:31
AsenRangelov avatar AsenRangelov 0 Точки

Благодаря аз разбрах че всичко се реди по големина, после азбучен ред и в случай, че тези неща отпаднат чак тогава по вход.
Нещо съм се замотал като съм чел условието.

0
03/04/2020 19:44:50