07. Operations Between Numbers - Conditional Statements Advanced - Exercise

Здравейте колеги, имам въпрос относно тази задача, в Judge получавам 70/100 точки и знам къде е грешката в самата задача и съответно и откъде идва липсата на тези 30 точки. Опитвах единствено с if - else не съм пробвал със switch както беше направена задачата от урока, но я направих по същич начин с if-else конструкция и пак не става. Грешката идва при деленето с два Int-а, при което добавям 1.0 за да може да има и double число и пак ми изкарва краен резултат int. Ako може някой да прегледа задачата и да ми каже къде и как да поправя грешката или грешките ще съм много благодарен. Хубав ден на всички. :)

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int number1, number2;
    char symbol;
    cin >> number1 >> number2 >> symbol;
    int sum, diff, mult, div, percent;

    if(symbol == '+'){
        sum = number1 + number2;
        if(sum % 2 == 0){
            cout << number1 << " " << symbol << " " << number2 << " = " << sum << " - even" <<endl;
        } else if(sum % 2 != 0)
            cout << number1 << " " << symbol << " " << number2 << " = " << sum << " - odd" <<endl;
    } else if(symbol == '-'){
        diff = number1 - number2;
        if(diff % 2 == 0){
            cout << number1 << " " << symbol << " " << number2 << " = " << diff << " - even" <<endl;
        } else if(diff % 2 != 0)
            cout << number1 << " " << symbol << " " << number2 << " = " << diff << " - odd" <<endl;
    } else if(symbol == '*'){
        mult = number1 * number2;
        if(mult % 2 == 0){
            cout << number1 << " " << symbol << " " << number2 << " = " << mult << " - even" <<endl;
        } else if(mult % 2 != 0)
            cout << number1 << " " << symbol << " " << number2 << " = " << mult << " - odd" <<endl;
    } else if(symbol == '/'){
        if(number2 == 0){
            cout << "Cannot divide " << number1 << " by zero" << endl;
        } else if(number2 != 0){
            div = number1 / number2 * 1.0;
            cout.setf(ios::fixed);
            cout.precision(2);
            cout << number1 << " " << symbol << " " << number2 << " = " << div << endl;
        }
    } else if(symbol == '%'){
        if(number2 == 0){
            cout << "Cannot divide " << number1 << " by zero" << endl;
        } else if(number2 != 0){
            percent = number1 % number2;
            cout << number1 << " " << symbol << " " << number2 << " = " << percent << endl;
        }
    }
}