Оценка от курса

Здравейте!

Ако сме пропуснали 1-2 домашни от целия курс, а на изпита изкараме пълен брой точки, има ли шанс общата оценка в сертификата да е 6.00 пак? Голямо влияние ли имат домашните?