Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
realbb978 avatar realbb978 3 Точки

Programming Fundamentals Final Exam - 03 August 2019 Group 1

Не мога да се преборя със сортировката.
Може ли малко помощ? Как да събера стойностите в мапа и да ги принтирам?

линк към моя код:
https://pastebin.com/JW3Q5MKL

Messages Manager

Create a program that manages messages sent and received of users. You need to keep information about username, their sent and received messages. You will receive the capacity of possible messages kept at once per user. You will be receiving lines with commands until you receive the "Statistics" command.  There are three possible commands:

 • "Add={username}={sent}={received}":
  • Add the username, his/her sent and received messages to your records. If person with the given username already exists ignore the line.
 • "Message={sender}={receiver}":
  • Check if both usernames exist and if they do, increase the sender’s sent messages by 1 and the receiver’s received messages by 1. If anyone reaches the capacity (first check the sender), he/she should be removed from the record and you should print the following message:
   • "{username} reached the capacity!"
 • "Empty={username}":
  • Delete all records of the given user, if he exists. If "All" is given as username - delete all records you have.

In the end, you have to print the count of users, each person with his/her messages (the count of both sent and received) sorted in descending order by the received messages and then by their username in ascending order in the following format:  

Users count: {count}

{username} - {messages}

{username} - {messages}

Input

 • On the first line, you will receive the capacity - an integer number in the range [1-10000].
 • You will be receiving lines until you receive the "Statistics" command.
 • The initial messages (sent and received) will always be below the capacity.
 • The input will always be valid.

Output

 • Print the appropriate message after the "Message" command, if someone reaches the capacity.
 • Print the users with their messages in the format described above.

 

 

Examples

Input

Output

10
Add=Mark=5=4
Add=Clark=3=5
Add=Berg=9=0
Add=Kevin=0=0
Message=Berg=Kevin
Statistics
 

Berg reached the capacity!

Users count: 3

Clark - 8

Mark - 9

Kevin - 1

Comments

First, we receive the capacity (10). Then we start receiving commands. The first four commands are for adding new users, so we do it. Then we have the command “Message=Berg=Kevin” and Berg reached the capacity, so we remove him, but Kevin has only his received messages incremented. When we receive the “Statistics” command, we print the output as described above.

 

20
Add=Mark=3=9

Add=Berry=5=5
Add=Clark=4=0
Empty=Berry
Add=Blake=9=3
Add=Michael=3=9
Add=Amy=9=9
Message=Blake=Amy
Message=Michael=Amy
Statistics

Amy reached the capacity!

Users count: 4

Mark - 12

Michael - 13

Blake - 13

Clark - 4

 

12

Add=Bonnie=3=5
Add=Johny=4=4

Empty=All

Add=Bonnie=3=3
Statistics

Users count: 1

Bonnie - 6

Тагове:
0
Java Fundamentals
idrizovdjem avatar idrizovdjem 29 Точки

Здравей ! Реших задачката и мога да ти дам код, но не знам колко ще ти помогне понеже е на C#. Наистина обяснението за сортировката е малко объркващо, но това което разбрах от него и което ми дава 100/100, е че трябва да ги сортираш по получени съобщения във низходящ ред, след това по име. Финалният ти изход е сбора на получените и изпратените съобщения. Ето ти код https://pastebin.com/pgn6qtGz. Дано съм ти помогнал :) Поздрави

0
realbb978 avatar realbb978 3 Точки

Със С# не се ориантирам. Явно в някой неща езиците са доста различни.
Благодаря. :)

0
realbb978 avatar realbb978 3 Точки

Простичко и добро решение си намерил.
Аз снощи го реших с моя код. Оправих сортировката, но се каства към int []. :)

0