RageExpenses решена със знания от бейсик за колегите в това ниво

Здравейте,

помъчих се да решавам задачите без помощ и друг прочит на задачата от фундаменталс упраженението, ето го моето решение от наученото от бейсик левела.

package com.company;

import java.util.Scanner;

public class RageExpenses {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);

    int games = Integer.parseInt(scan.nextLine());

    double headSetPrice = Double.parseDouble(scan.nextLine());
    double mousePrice = Double.parseDouble(scan.nextLine());
    double keyboardPrice = Double.parseDouble(scan.nextLine());
    double displayPrice = Double.parseDouble(scan.nextLine());

    double money = 0;
    double counterHead = 0;
    double counterMouse = 0;
    double counterKeyboard = 0;

    for (int i = 1; i <= games; i++) {
      if (i % 2 == 0) {
        money += headSetPrice;
        counterHead++;
      }
      if (i % 3 == 0) {
        money += mousePrice;
        counterMouse++;
      }
      if (counterHead +counterMouse ==5) {
        money += keyboardPrice;
        counterKeyboard++;
        counterHead = 0;
        counterMouse = 0;
        if (counterKeyboard % 2 == 0) {
          money += displayPrice;
          counterKeyboard = 0;
        }
      }
    }
    System.out.printf("Rage expenses: %.2f lv.", money);
  }
}