Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
willystyle avatar willystyle 2420 Точки
Best Answer

Виждам 2 грешки но още не е отворен judge за да се провери.

1) ред 17 let result = validPairs.length / 2;

2) ред 36 for (i = 0; i < mirrorWords.length; i = i + 2) {

но предлагам и рефактор да го пробваш (ползвам exec вместо matchAll понеже съм със стара версия на nodejs)

function solve([input]) {
  let regexp = /([@#])(?<word1>[A-Za-z]{3,})\1{2}(?<word2>[A-Za-z]{3,})\1/g;
  let validPairs = [];
  let validPair = null;
  while (validPair = regexp.exec(input)) {
    validPairs.push(validPair.groups);
  }
  console.log(validPairs.length ? `${validPairs.length} word pairs found!` : 'No word pairs found!');
  let mirrorWords = validPairs.filter(pair => isMirrorPair(pair));
  if (mirrorWords.length) {
    console.log('The mirror words are:');
    console.log(mirrorWords.map(pair => `${pair.word1} <=> ${pair.word2}`).join(', '))
  } else {
    console.log('No mirror words!');
  }

  function isMirrorPair(pair) {
    return pair.word1 === pair.word2.split('').reverse().join('');
  }
}

 

0
nadinka avatar nadinka 8 Точки

Благодаря. Надявам се днес да отворят изпита в judge и да може да се тества. :) 

1
nadinka avatar nadinka 8 Точки

Отвориха изпита - това са ми били грешките, да. :)

Твоят вариант  с exec също работи и дава 100 точки.

1
nadinka avatar nadinka 8 Точки

Мерси.

1