Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
revero avatar revero 1 Точки

09. Multiply by 2 от More Exercises

Добър ден колеги, може ли някакви насоки. Решавам го с input.shift(), джъдж хвърля грешка. Входа не е с масив доколкото го разбирам. а поне на мен не ми е известно как по друг начин да се вземат n пъти преди да се стигне до негативно число,

(  TypeError: input.shift is not a function )

Това е моето решение в VS code поне работи.

https://pastebin.com/u9fQ62GR

willystyle avatar willystyle 2418 Точки
function multiplay(...input){ 
  let command = Number(input.shift());
  let sum = 0; 
  while(true){
    if(command < 0){
      console.log("Negative number!");
      break;
    } 
    sum = command * 2;
    console.log(`Result: ${sum.toFixed(2)}`);
    command = input.shift();
  }
}

това е като използваш spread operator ..., другия ти вариант е да ползваш arguments, това вътре във функция ти дава масив от подадените аргументи.

0
revero avatar revero 1 Точки

Благодаря за насоките. тоя матерял мисля .че не сме го вземали още... Ще видя да намеря допълнителна информация как точно се прави.

0
quasimodo avatar quasimodo 1 Точки
Ето ти и решение с arguments.

function solve(area) {
  let args = Array.from(arguments)
  let result = 0;
  let i = 0;
  let n = args[i];

  while (n >= 0) {
    result = n * 2;
    console.log(`Result: ${result.toFixed(2)}`);
    n = args[++i];
  }

  if (n < 0) {
    console.log('Negative number!');
  }
}
0
revero avatar revero 1 Точки

Благодаря

0
tixoo avatar tixoo 0 Точки

Благодаря за решението

 

само една малка поправка, while (n >= 0)

 

 

:)

0
NikiKa avatar NikiKa 15 Точки

import java.util.Scanner;

public class MultiplyBy2 {
    public static void main(String[] args) {

        double x = 0;
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        for (int i = 1; i> 0; i++) {

            x = Double.parseDouble(scanner.nextLine());

            if (x < 0) {
                System.out.println("Negative number!");
                break;
            } else {
                System.out.printf("Result: %.2f%n",x*2);
            }

        }
    }
}
 

0