относно книгата основи на програмирането с java/задача:графично приложение "Суматор на Числа"

Как да добавя 3 текстови полета [TextField] и 2 етикета между текстовите полета [Label] в прозореца [AnchorPane] на файла sample.fxml - има съобщение -The JavaFX runtime is not configured. Either use a JDK that has the JavaFX build in, or add a JavaFX library to the classpath.