Загуба на прецизност при операции в задачи (пример с Fuel Money и Coins задачи)

Здравейте,

Запознах се с обяснения защо се получава тази загуба в точността при сметки с дробни числа, но малко се чудя какво може да се направи, когато пресмятанията в дадена задача могат да станат по повече от един начин, и не всеки от тях дава очаквания от judge резултат. 
Ето пример с една на вид елементарна задача, която първо ми даде грешка, защото подходих по-друг начин с преобразуванията (различен, от показания в презентацията): 

JS fundamentals, data types lab, задача 6. Fuel money:
https://pastebin.com/P7MsfFKz

и друга задача, при която не знам какво е очакваното решение, това е моето
JS basics, loops 2 ex., задача 5. Coins:
https://pastebin.com/Gbhqcp7e

При тази с монетите без закоментирания else накрая дава 90/100 с един безкраен цикъл, а след като го сложих - 100/100, което сигурно значи, че има някакъв остатък между 0 и 1 (въпреки че смятах в цели числа, за да го избегна).
Ако не ни е дошло на ум как по друг начин да получим резултат, при който няма загуба на прецизност, значи ли че просто губим точки "без значителна причина" и преглеждат ли се все пак задачите с непълен брой, в случай на правилно решение при което има такава неточност не по наша вина (при изпит)?