Как да събмитване домашни в джъджа за unit testove-те

 • Не схващам как трябва да ги разпределя в зипа. Нали са 2 проекта единият е задачата, а другият са ми тестовете. И не мога да го направя така че да тръгне. Всеки път гърми със Compile Time Error, като или ми излиза тази грешка: 
 • Compiled file is missing. Compiler output: Microsoft (R) Build Engine version 16.3.0+0f4c62fea for .NET Core
  Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
  
   Restore completed in 112.92 ms for ...\CustomDatabase.csproj.
   Restore completed in 526.69 ms for ...\NUnitLiteConsoleApp.csproj.
  CSC : error CS5001: Program does not contain a static 'Main' method suitable for an entry point [...\CustomDatabase.csproj]
  
  Build FAILED.
  
  CSC : error CS5001: Program does not contain a static 'Main' method suitable for an entry point [...\CustomDatabase.csproj]
    0 Warning(s)
    1 Error(s)
  
  
 • или просто пише "A compile time error occurred".Много ще съм благодарен ако някой може да помогне!!!