Debugger не изпълнява написания код

Здравейте,

Debugger не изпълнява написания код, а показва резултата от вече изпълнена, друга задача. Не показва грешка и не се оплаква...?! Ивестно време си работеше и изведнъж... Показва резултат само от този код!

Къде оплесках нещата?