Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
MartinBG avatar MartinBG 3906 Точки

Всеки проблем в програмирането може да бъде решен по повече от един начин. :)

Задачите към лекциите е добре да се решават с използване на материала от тях. Идеята е да се оттренира и затвърди наученото, а не да се търси най-оптималното решение (ползвайки неща от невзет материал) или пък решението, което е по-лесно (стъпвайки на по-стари знания).

0