Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
petur_stoqnov avatar petur_stoqnov 28 Точки

5. Filter by Age / Functional Programming - Lab

Здравейте колеги,

Имам проблем с тази задача, мисля, че не разбирам добре условието, защото ми да дава грешки в judge. Моля който я е решил да изпрати решението си за да видя къде греша.

Условието е:

Write a program that reads an integer N on the first line. And on next N lines read pairs of "[name], [age]". Then read three more lines with:

⦁ Condition - "younger" or "older"

⦁ Age - Integer

⦁ Format - "name", "age" or "name age"

Depending on the condition, print the pairs in the right format.

Don’t use any build-in functionality. Write your own methods.

Examples:

Input Output Input Output Input output
5
Pesho, 20
Gosho, 18
Mimi, 29
Ico, 31
Simo, 16
older
20
name age
Pesho - 20
Mimi - 29
Ico - 31
5
Pesho, 20
Gosho, 18
Mimi, 29
Ico, 31
Simo, 16
younger
20
name
Pesho
Gosho
Simo
5
Pesho, 20
Gosho, 18
Mimi, 29
Ico, 31
Simo, 16
younger
50
age
20
18
29
31
16

 

 

Тагове:
0
Module: Java Advanced
MartinBG avatar MartinBG 3992 Точки

Ето едно решение от мен, като съм се постарал да използвам повече и по различен начин lambda функции и Stream API :

package demo;

import java.util.List;
import java.util.Objects;
import java.util.Scanner;
import java.util.function.Function;
import java.util.function.IntFunction;
import java.util.function.Predicate;
import java.util.stream.Collectors;
import java.util.stream.IntStream;

public class FilterByAge {

  public static void main(String[] args) {
    final Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    IntFunction<String> consoleLineReader = ignored -> scanner.nextLine();

    List<Person> people = IntStream
        .range(0, Integer.parseInt(scanner.nextLine()))
        .mapToObj(consoleLineReader)
        .map(Person.STRING_TO_PERSON_FUNCTION)
        .collect(Collectors.toList());

    String condition = scanner.nextLine();
    int age = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    String format = scanner.nextLine();

    Function<Person, String> formatter = personFormatter(format);
    Predicate<Person> filter = ageComparator(condition, age);

    String result = people
        .stream()
        .filter(filter)
        .map(formatter)
        .collect(Collectors.joining(System.lineSeparator()));

    System.out.println(result);
  }

  private static Function<Person, String> personFormatter(String format) {
    switch (format) {
    case "name":
      return Person::getName;
    case "age":
      return person -> Integer.toString(person.getAge());
    case "name age":
      return person -> String.format("%s - %d", person.getName(), person.getAge());
    default:
      throw new IllegalArgumentException("Unknown format: " + format);
    }
  }

  private static Predicate<Person> ageComparator(String condition, int age) {
    switch (condition) {
    case "older":
      return person -> person.age >= age;
    case "younger":
      return person -> person.age <= age;
    default:
      throw new IllegalArgumentException("Unknown condition" + condition);
    }
  }

  private static final class Person {
    public static final Function<String, Person> STRING_TO_PERSON_FUNCTION = input -> {
      String[] tokens = Objects
          .requireNonNull(input, "Null person input")
          .split(", ");

      if (tokens.length != 2) {
        throw new IllegalArgumentException("Invalid person input: " + input);
      }

      String personName = tokens[0];
      int personAge = Integer.parseInt(tokens[1]);
      return new Person(personName, personAge);
    };

    private final String name;
    private final int age;

    public Person(String name, int age) {
      this.name = name;
      this.age = age;
    }

    public String getName() {
      return name;
    }

    public int getAge() {
      return age;
    }
  }
}

 

 

EDIT:

Ето още едно решение от времето, когато карах този модул: линк

0
13/05/2020 23:42:50
petur_stoqnov avatar petur_stoqnov 28 Точки

Много благодаря.

1
yanchev.ilian avatar yanchev.ilian 24 Точки

https://pastebin.com/6PWpyNrW - 100/100

Знам, че не е за този модул, но понеже няма такава дискусия в модул C# Advanced реших да пусна и едно решение на C# (използвал съм тюпъли).

 

https://pastebin.com/9wML43hx - 100/100

Тук вместо тюпъли съм изпозлвал отделен клас.

Надявам се да съм бил полезен за някого.

 

Поздрави,

Илиян Янчев

0
06/09/2021 17:44:28