Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
georgievmartin17 avatar georgievmartin17 6 Точки

Проблем с принтирането на крайния резултат, задача "Account Balance". Не се приема и от Judje...

import java.util.Scanner;

public class AccountBallance {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    int nPayments = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    int transactions = 1;
    double sum = 0;

    while (transactions <= nPayments) {
      double income = Double.parseDouble(scanner.nextLine());

      if (income < 0) {
        System.out.println("Invalid operation!");
        break;
      }
      System.out.printf("Increase: %.2f%n", income);
      sum = sum + income;
      transactions ++;    } System.out.printf("Total: %.2f%n", sum);
  }
}
0
Programming Basics with Java
MartinBG avatar MartinBG 2781 Точки

Какво е условието на задачата?

0
georgievmartin17 avatar georgievmartin17 6 Точки

5.Баланс по сметка

Напишете програма, която пресмята колко общо пари има в сметката, след като направите определен брой вноски. На първия ред ще получите колко вноски трябва да се направят. На всеки следващ ред ще получавате сумата, която трябва да внесете в сметката, докато не се достигне броя вноски. При всяка получена сума на конзолата трябва да се извежда "Increase: " + сумата и тя да се прибавя в сметката. Ако получите число по-малко от 0 на конзолата трябва да се изведе "Invalid operation!" и програмата да приключи. Когато програмата приключи трябва да се принтира "Total: " + общата сума в сметката закръглена до втория знак след десетичната запетая.

Примерен вход и изход

вход

изход

 

вход

изход

3

5.51

69.42

100

Increase: 5.51

Increase: 69.42

Increase: 100

Total: 174.93

5

120

45.55

-150

Increase: 120

Increase: 45.55

Invalid operation!

Total: 165.55

 

0
georgievmartin17 avatar georgievmartin17 6 Точки

Изчисленията излизат, но след копиране данните от услувието,трябва да натисна  Enter след принтирането на първите два отговора

0
MartinBG avatar MartinBG 2781 Точки

@georgievmartin17

Има няколко различни задачи в Judge под това име.

Това условие и решението към него са за този вариант.

 

При локално изпълнение трябва да се подаде Enter след всеки въведен ред (при копиране на тестовете от условието, той се подава автоматично за всички редове, без последния).

0