Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
MartinBG avatar MartinBG 2887 Точки
Best Answer

При тези входни данни се случва следното:

1. input.shift() се изпълнява и връща '1 2 3 4 5'

2. Изпълнява се '1 2 3 4 5'.split(' '), който връща ['1',  '2',  '3',  '4',  '5']

3. Изпълнява се +['1',  '2',  '3',  '4',  '5'], с което се опитваме да превърнем масива в число, а това е невалидна операция => NaN

2