Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
MartinBG avatar MartinBG 3751 Точки
Best Answer

Пропуснали сте някои от условията, а while цикъла е грешен.

Ето едно примерно решение - разгледайте го и опитайте да откриете какво липсва във Вашето:

function walking(input) {
 let totalSteps = 0;
 let command = input.shift();

 while (totalSteps < 10000 && command !== 'Going home') {
  let steps = Number(command);
  totalSteps += steps;
  command = input.shift();
 }

 if (command === 'Going home') {
  let finalSteps = Number(input.shift());
  totalSteps += finalSteps;
 }

 if (totalSteps < 10000) {
  let finalResult = 10000 - totalSteps;
  console.log(`${finalResult} more steps to reach goal.`);
 } else {
  console.log('Goal reached! Good job!');
  let finalResult = totalSteps - 10000;
  console.log(`${finalResult} steps over the goal!`);
 }
}

 

0
amydarling avatar amydarling 13 Точки

Благодаря много , пропуснала съм половината задача горе-долу . Сега мо дава 100 /100 .

Благодаря. 

1