Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
petaryankov00 avatar petaryankov00 3 Точки

06.Cake

Условие на задачата:

Поканени сте на 30-ти рожден ден, на който рожденикът черпи с огромна торта. Той обаче не знае колко
парчета могат да си вземат гостите от нея. Вашата задача е да напишете програма, която изчислява броя на
парчетата, които гостите са взели, преди тя да свърши. Ще получите размерите на тортата (широчина и
дължина – цели числа в интервала [1...1000]) и след това на всеки ред, до получаване на командата "STOP"
или докато не свърши тортата, броят на парчетата, които гостите вземат от нея.
Бележка: Едно парче торта е с размер 1х1 см.
Да се отпечата на конзолата един от следните редове:
{брой парчета} pieces are left.- ако стигнете до STOP и не са свършили парчетата торта
No more cake left! You need {брой недостигащи парчета} pieces more.

Моето решение:

https://pastebin.com/rJ5JRtY0

Judje ми дава 75/100 и не мога да разбера къде ми е грешката.Ако някой може да помогне ще съм много благодарен.

Поздрави :).

Тагове:
0
Programming Basics
MartinBG avatar MartinBG 3514 Точки

Променете ред #27 от:

if (pieces == "STOP")

на:

if (countPieces >= 0)

и решението ще мине в Judge.

 

Иначе, аз бих го написал така:

using System;
 
namespace Cake
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int length = int.Parse(Console.ReadLine());
      int width = int.Parse(Console.ReadLine());
      int countPieces = length * width;
     
      string pieces;
      while (countPieces >= 0 && (pieces = Console.ReadLine()) != "STOP")
      {             
        countPieces -= int.Parse(pieces);
      }
     
      if (countPieces >= 0)
      {
        Console.WriteLine($"{countPieces} pieces are left.");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine($"No more cake left! You need {-countPieces} pieces more.");
      }
    }
  }
}

 

0