Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
MartinBG avatar MartinBG 2791 Точки
Best Answer

Това е, което намерих като проблеми:

 • не проверявате за отрицателни индекси: навсякъде липсва index >= 0
 • индекс, равен на броя елементи също е невалиден: index <= warShip.length трябва да е index < warShip.length
 • грешен текст при победа: 'You won! The enemy pirateShip has sunken.'  вместо 'You won! The enemy ship has sunken.'
 • неправилно изчисляване при "Repair": грешна логика + фиксиран health лимит от 100:
  // Грешно
       if (health + pirateShip[repairIndex] <= 100) {
        pirateShip[repairIndex] += health;
       }
  
  // Правилно:
  
       pirateShip[repairIndex] += health;
       if (pirateShip[repairIndex] > maxHealth) {
        pirateShip[repairIndex] = maxHealth;
       }

   

И това не е всичко, защото "поправеното" решение взема само 80/100 в Judge.

Прегледайте си още веднъж кода за пропуски, като за референция давам и едно решение от колега, което фикснах преди няколко дни.

1
23/05/2020 20:01:58
MariqnK1 avatar MariqnK1 51 Точки

Благодаря! Трябва да бъда по-внимателен, че изпитът наближава.laugh

1
23/05/2020 21:44:48