Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
rali.portokali avatar rali.portokali 1 Точки

Проблем със задача 08. Graduation от Loops - Part 2 - Lab

Здравейте! 

Имам проблем със гореспоменатата задача, ето го и условието:

1.Завършване

Напишете програма, която изчислява средната оценка на ученик от цялото му обучение. На първия ред ще получите името на ученика, а на всеки следващ ред неговите годишни оценки. Ученикът преминава в следващия клас, ако годишната му оценка е по-голяма или равна на 4.00. Ако оценката му е под 4.00, той ще повтори класа.

При успешно завършване на 12-ти клас да се отпечата:

 "{име на ученика} graduated. Average grade: {средната оценка от цялото обучение}"

Стойността трябва да бъде форматирана до втория знак след десетичната запетая.

Примерен вход и изход

вход

изход

вход

изход

вход

изход

Pesho

4

5.5

6

5.43

4.5

6

5.55

5

6

6

5.43

5

 

Pesho graduated. Average grade: 5.37

Pesho

5

5

5

6

5.5

5

6

5.44

5

5

5

5

6

5.45

Pesho graduated. Average grade: 5.25

Ani

5

5.32

6

5.43

5

6

5.5

4.55

5

6

5.56

6

 

Ani graduated. Average grade: 5.45

 

И ето моето решение : https://pastebin.com/5KtJSrnr

 

Моля за помощ, щото зациклих на тия цикли.

Тагове:
0
Programming Basics with Java 23/05/2020 18:10:21
MartinBG avatar MartinBG 2791 Точки

Решението, което сте дали, не отговаря на условието на задачата.

Това е преработеното според условието решение (взема 100/100 на този линк в Judge):

import java.util.Scanner;

public class Graduation {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    String name = scanner.nextLine();
    double yearlyGrade = 0;
    int classCount = 0;

    while (classCount < 12) {
      double averageGrade = Double.parseDouble(scanner.nextLine());

      if (averageGrade >= 4.0) {
        classCount++;
        yearlyGrade += averageGrade;
      }
    }

    System.out.printf("%s graduated. Average grade: %.2f%n", name, yearlyGrade / 12);
  }
}

 

0
rali.portokali avatar rali.portokali 1 Точки

Благодаря! Съвсем ги омешах с Graduation part 2 ;D

1