Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
kneav avatar kneav 3 Точки

05. Game Of Intervals /Programming Basics / PB-More-Exercises For-Loop - More Exercises

import java.util.Scanner;

public class GameOfIntervals {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    int n = Integer.parseInt(scanner.nextLine());

    double rezult = 0;
    int n1 = 0;
    int n2 = 0;
    int n3 = 0;
    int n4 = 0;
    int n5 = 0;
    int n6 = 0;

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      Double value = Double.parseDouble(scanner.nextLine());

      if (value >= 0 && value <= 50) {
        if (value < 10) {
          value *= 0.2;
          n1++;
        } else if (value < 20) {
          value *= 0.3;
          n2++;
        } else if (value < 30) {
          value *= 0.4;
          n3++;
        } else if (value < 40) {
          value = 50.0;
          n4++;
        } else {
          value = 100.0;
          n5++;
        }
        rezult += value;
      } else {
        rezult /= 2;
        n6++;
      }
    }
    System.out.printf("%.2f%n", rezult);
    System.out.printf("From 0 to 9: %.2f%%%n", (n1 * 1.0 / n * 100));
    System.out.printf("From 10 to 19: %.2f%%%n", (n2 * 1.0 / n * 100));
    System.out.printf("From 20 to 29: %.2f%%%n", (n3 * 1.0 / n * 100));
    System.out.printf("From 30 to 39: %.2f%%%n", (n4 * 1.0 / n * 100));
    System.out.printf("From 40 to 50: %.2f%%%n", (n5 * 1.0 / n * 100));
    System.out.printf("Invalid numbers: %.2f%%", (n6 * 1.0 / n * 100));
  }
}

 

В Judge : Грешка при компилация.

В IJ се изпълнява без проблем. 

Къде бъркам или какво не му харесва на judge? 

 

Примерен вход и изход

Вход

Изход

Обяснения

10

43

57

-12

23

12

0

50

40

30

20

295.80

From 0 to 9: 10.00%

From 10 to 19: 10.00%

From 20 to 29: 20.00%

From 30 to 39: 10.00%

From 40 to 50: 30.00%

Invalid numbers: 20.00%

10 хода; Начален резултат = 0 точки

1ви ход: 40 <= 43 <= 50 à към резултата се добавят 100 точки

2ри ход: 57 > 50 àневалидно число à 100/2 = 50 точки

3ти ход:-12 < 0 à невалидно число à 50/2 = 25 точки

4ти ход: 20 <= 23 <= 29 à към резултата се добавят 40% от 23 = 25 + 9.2 = 34.2 и така до 10тият ход......

 

От 0 до 9: 1 число (0) = 10%

От 10 до 19: 1 число (10) = 10%

От 20 до 29: 2 числа (20 и 23) = 20%

От 30 до 39: 1 число (30) = 10%

От 40 до 50: 3 числа (40, 43 и 50) = 30%

Невалидни: 2 числа (57 и -12) = 20%

Тагове:
0
Programming Basics with Java 25/05/2020 11:34:59
nickwork avatar nickwork 364 Точки

И на мен не ми дава да събмитвам...пробвах и със вече предадени решениея 100/100 , сега дава Compile time error...пробвай малко по късно :)

0
kneav avatar kneav 3 Точки

Мерси. 

0
kneav avatar kneav 3 Точки
import java.util.Scanner;

public class Bills {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    int month = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    double electricity = 0;
    double h2o = 20;
    double net = 15;
    double others = 0;

    for (int i = 1; i <= month; i++) {
      electricity += Double.parseDouble(scanner.nextLine());

    }
    h2o*= month;
    net*= month;
    others = (electricity + h2o + net + others) * 1.2;
    double totalBills = electricity + h2o + net + others;
    System.out.printf("Electricity: %.2f lv%n", electricity);
    System.out.printf("Water: %.2f lv%n", h2o);
    System.out.printf("Internet: %.2f lv%n", net);
    System.out.printf("Other: %.2f lv%n", others);
    System.out.printf("Average: %.2f lv%n", (totalBills / month * 1.0));

  }
}

 

Решавам и следващата задача, изпълнява я IJ , качвам в дъджа и "Грешка при компилация" качвам го на java

0
silenzio avatar silenzio 57 Точки

Привет,

"value" трябва да е цяло число....

0
kneav avatar kneav 3 Точки

Съгласен ама не може да е причина за компилационна грешка

0
25/05/2020 12:45:56
silenzio avatar silenzio 57 Точки

Ами може:

import java.util.Scanner;

public class GameOfIntervals {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        int n = Integer.parseInt(scanner.nextLine());

        double rezult = 0;
        int n1 = 0;
        int n2 = 0;
        int n3 = 0;
        int n4 = 0;
        int n5 = 0;
        int n6 = 0;

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            int value = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
double value1=0;
            if (value >= 0 && value <= 50) {
                if (value < 10) {
                  value1=  value * 0.2;
                    n1++;
                } else if (value < 20) {
                 value1=   value * 0.3;
                    n2++;
                } else if (value < 30) {
                  value1= value * 0.4;
                    n3++;
                } else if (value < 40) {
                    value1 = 50;
                    n4++;
                } else {
                    value1 = 100;
                    n5++;
                }
                rezult += value1;
            } else {
                rezult /= 2;
                n6++;
            }
        }
        System.out.printf("%.2f%n", rezult);
        System.out.printf("From 0 to 9: %.2f%%%n", (n1 * 1.0 / n * 100));
        System.out.printf("From 10 to 19: %.2f%%%n", (n2 * 1.0 / n * 100));
        System.out.printf("From 20 to 29: %.2f%%%n", (n3 * 1.0 / n * 100));
        System.out.printf("From 30 to 39: %.2f%%%n", (n4 * 1.0 / n * 100));
        System.out.printf("From 40 to 50: %.2f%%%n", (n5 * 1.0 / n * 100));
        System.out.printf("Invalid numbers: %.2f%%", (n6 * 1.0 / n * 100));
    }
}

0