Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
MartinBG avatar MartinBG 3992 Точки

Ето едно решение, но се опасявам, че използва неща, които още не сте учили, затова съм сложил по-подробни коментари:

function solve(input) {
 // прочитаме входните данни (масив от стрингове)
 let str = input
  .filter(line => line.match(/^[a-z]$/i)) // оставяме само тези, които са еднобуквени (a-z, A-Z)
  .join(""); // сливаме ги в един стринг, напр. "Hnellooctchoerene"

 // функция, намираща първият индекс, на който се намира всеки от тези символи 'n', 'o' и 'c'
 // ако някой го няма, вместо индекс ще има -1
 // връща масив от индекси, напр. [1, 5, 7] за "Hnellooctchoerene"
 const getIndexes = (text) => [text.search(/n/), text.search(/o/), text.search(/c/)];
 
 let message = '';

 let indexes;
 while (Math.min(...(indexes = getIndexes(str))) >= 0) { // Math.min връща най-малкото число, 
                   // ако е по-голямо от -1, значи и трите символа са намерени
  let chars = Math.max(...indexes) + 1; // вземаме най-големия индекс и го увеличаваме с 1 
                     // за да получим броя символи, които да отрежем от началото
                     // напр. Math.min(1, 5, 7) -> 7; 7 + 1 = 8 символа;
 
  let word = str.substring(0, chars) // отрязваме думата - напр. "Hnellooc"
   .replace(/n/, "") // заменяме първото срещане на 'n' с '' -> "Hellooc"
   .replace(/o/, "") // заменяме първото срещане на 'o' с '' -> "Helloc"
   .replace(/c/, "");// заменяме първото срещане на 'c' с '' -> "Hello"
            // и получаваме декриптираната дуma

  message += word + ' '; // добавяме я към message + спейс -> message = "Hello "

  str = str.substring(chars); // премахваме вече обработените символи от str
                // "Hnellooctchoerene" -> "tchoerene"
 }

 console.log(message); // принтираме резултата, след като сме приключили с извличането на всички думи
}

 

Иначе, за това ниво се очаква да я решите с няколко променливи и въртене на повечко цикли...

0
29/05/2020 19:15:52
georgi.stratiev avatar georgi.stratiev 29 Точки

Здравей, ето още едно решение: https://pastebin.com/qEHtEp5U. Това би трябвало да не използва неща, които не са учени в basic-а. 

1