Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
Teo.yanchev avatar Teo.yanchev 3 Точки

Инсталация на Visual Studio

Здравейте,

Опитвам се да инсталирам VS 2019, но още в началото при инсталацията на самата програма(не под програмите) ми дава грешка от типа на:

Coulden't install Microsoft.VisualStudio.MinShell.Msi.Resources

Прикачвам грешката която получавам.

Благодаря Ви!

===============================================================================================================

Something went wrong with the install.

You can troubleshoot the package failures by:

    1. Search for solutions using the search URL below for each package failure
    2. Modify your selections for the affected workloads or components and then retry the installation
    3. Remove the product from your machine and then install again

If the issue has already been reported on the Developer Community, you can find solutions or workarounds there. If the issue has not been reported, we encourage you to create a new issue so that other developers will be able to find solutions or workarounds. You can create a new issue from within the Visual Studio Installer in the upper-right hand corner using the "Provide feedback" button.

================================================================================

Package 'Microsoft.VisualStudio.MinShell.Msi.Resources,version=16.0.28329.73,language=en-US' failed to install.
    Search URL
        https://aka.ms/VSSetupErrorReports?q=PackageId=Microsoft.VisualStudio.MinShell.Msi.Resources;PackageAction=Install;ReturnCode=1311
    Details
        MSI: D:\Програми\VS cache\Microsoft.VisualStudio.MinShell.Msi.Resources,version=16.0.28329.73,language=en-US\Microsoft.VisualStudio.MinShell.Msi.Resources.msi, Properties:  REBOOT=ReallySuppress ARPSYSTEMCOMPONENT=1  MSIFASTINSTALL="7"  VSEXTUI="1" 
        Return code: 1603
        Return code details: Fatal error during installation.
        Message Id: 1311
        Message Details: Source file not found: D:\Програми\VS cache\Microsoft.VisualStudio.MinShell.Msi.Resources,version=16.0.28329.73,language=en-US\cab1.cab.  Verify that the file exists and that you can access it.
    Log
        C:\Users\teoya\AppData\Local\Temp\dd_setup_20200530114235_004_Microsoft.VisualStudio.MinShell.Msi.Resources.log
    Impacted workloads
        .NET desktop development (Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop,version=16.6.30013.169)
        Node.js development (Microsoft.VisualStudio.Workload.Node,version=16.1.28825.262)
        Visual Studio core editor (Microsoft.VisualStudio.Workload.CoreEditor,version=16.0.28315.86)
    Impacted components
        .NET Core development tools (Microsoft.NetCore.Component.DevelopmentTools,version=16.5.29721.120)
        .NET desktop development tools (Microsoft.VisualStudio.Component.ManagedDesktop.Prerequisites,version=16.6.30013.169)
        .NET Framework 4.7.2 development tools (Microsoft.Net.ComponentGroup.DevelopmentPrerequisites,version=16.3.29207.166)
        .NET profiling tools (Microsoft.VisualStudio.Component.DiagnosticTools,version=16.5.29515.121)
        ASP.NET and web development (Microsoft.VisualStudio.ComponentGroup.WebToolsExtensions,version=16.6.30013.169)
        Blend for Visual Studio (Microsoft.ComponentGroup.Blend,version=16.0.28315.86)
        C# and Visual Basic (Microsoft.VisualStudio.Component.Roslyn.LanguageServices,version=16.6.30013.169)
        C++ core features (Microsoft.VisualStudio.Component.VC.CoreIde,version=16.0.28625.61)
        Connectivity and publishing tools (Microsoft.VisualStudio.Component.Common.Azure.Tools,version=16.4.29409.204)
        Developer Analytics tools (Microsoft.VisualStudio.Component.AppInsights.Tools,version=16.5.29515.121)
        Entity Framework 6 tools (Microsoft.VisualStudio.Component.EntityFramework,version=16.0.28315.86)
        F# language support (Microsoft.VisualStudio.Component.FSharp,version=16.0.28315.86)
        JavaScript and TypeScript language support (Microsoft.VisualStudio.Component.JavaScript.TypeScript,version=16.5.29721.120)
        JavaScript diagnostics (Microsoft.VisualStudio.Component.JavaScript.Diagnostics,version=16.0.28517.75)
        Just-In-Time debugger (Microsoft.VisualStudio.Component.Debugger.JustInTime,version=16.0.28517.75)
        Managed Desktop Workload Core (Microsoft.VisualStudio.Component.ManagedDesktop.Core,version=16.4.29318.151)
        ML.NET Model Builder (Preview) (Microsoft.VisualStudio.Component.DotNetModelBuilder,version=16.6.30013.169)
        Node.js development tools (Microsoft.VisualStudio.Component.Node.Tools,version=16.5.29515.121)
        NuGet package manager (Microsoft.VisualStudio.Component.NuGet,version=16.1.28829.92)
        Text Template Transformation (Microsoft.VisualStudio.Component.TextTemplating,version=16.0.28625.61)
        Visual Studio core editor (Microsoft.VisualStudio.Component.CoreEditor,version=16.1.28811.260)
 

0
Общи приказки
anton.todorov avatar anton.todorov 19 Точки

Стрелям на сляпо...


Бих съветвал да започнеш с третата точка като премахнеш всичко и си почистиш компютъра. 

След това бих помолил за screenshot-и, минимум защото дори само визуално показано, хората се ориентират доста по-бързо и всеки, които знае може да успее лесно и бързо да влезе в темата. Докато както си изписал всичко по-горе (Евала за което! Наистина, браво!) - сега трябва да се изчете всичко за да разбере човека дали знае как да ти помогне - едва ли ще има много хора с толкова голямо желание. 

0
anton.todorov avatar anton.todorov 19 Точки

Още нещичко... Направо потърсих по дума "error" и веднага ми светна именно грешката: 
        Message Details: Source file not found: D:\Програми\VS cache\Microsoft.VisualStudio.MinShell.Msi.Resources,version=16.0.28329.73,language=en-US\cab1.cab.  Verify that the file exists and that you can access it.
 

Тааа... този файл наличен ли ти е? D:\Програми\VS cache\Microsoft.VisualStudio.MinShell.Msi.Resources 

Ако да, пробвай да направиш така, че да не инсталираш от папка с име на кирилица - Примерно премести инсталационните файлове в C:\Temp

0
Teo.yanchev avatar Teo.yanchev 3 Точки

Здравей,

Благодаря, че се включи да помогнеш.

Вече инсталирах VS 2019. Проблема беше точно в КИРИЛИЦАТА. Смених мястото на папката просто в D:\ и всичко тръгна по мед и масло.

Благодаря още веднъж за отделеното време.

0
anton.todorov avatar anton.todorov 19 Точки

Браво! Успех! :) 
П.С. Дано си инсталирал Community варианта, че е важно. Другите имат лицензи, а при Community версията само трябва да се login-неш (ако не си, след 30-тия ден ще ти покаже, че е нелицензиран, но само с login трябва да се оправи пак). 

Какъв login - Изиква Microsoft акаунт. Съветвам те да си направиш такъв. :)

0