Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
Stoianilliev avatar Stoianilliev 1 Точки

Проблем със задача 9. Miner

Здравейте, имам проблем с горепосочената задача, условието на която се намира тук:

https://softuni.bg/trainings/resources/officedocument/49688/exercise-csharp-advanced-may-2020/2834

Проблемът е следният:

Инпута представлява размер на матрицата, команди и самата char матрица. Обаче тя е изписана с разстояния между отделните символи, които моята програма чете, и не взима цялата матрица. На първия пример взима това:

5
up right right up right
* * * c *
* * * e *
* * c * *
s * * c *
* * c * *

И ако проверя как се е запаметила матрицата, се оказва че се е запаметило това:

* * *
* * *
* * c
s * *
* * c

Тоест е взело само първите 5 символа(включително спейсовете).

Въпросът ми е как мога да си преправя кода така че да не брой празните места в char array-a?

Кодът ми в които съм оградил с коментари къде е проблема: https://pastebin.com/jQNJ74xr

Благодаря предварително!

Тагове:
1
C# Advanced
MartinBG avatar MartinBG 3859 Точки
Best Answer

Използването на Multidimensional Array (char[,]) в тази задача само усложнява ненужно парсването и извеждането ѝ в конзолата.

Тези две операции са много по-лесни, ако се използва Jagged Array (char[][]):

      // Parse from Console
      var matrix = new char[n][];
      for (var row = 0; row < n; row++)
      {
        matrix[row] = Console.ReadLine()
          .Split(' ', StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)
          .Select(c => c[0])
          .ToArray();
      }

      // Print back to Console
      foreach (var row in matrix)
      {
        Console.WriteLine(string.Join(' ', row));
      }

Работа Jagged Array: matrix[row][col] вместо matrix[row, col]

1
nickwork avatar nickwork 661 Точки

 Вариант => когато четеш реда за запълване на матрицата през конзолата можеш допълнително да го сплитваш за спейсове и по този начин да ти останат само чаровете, другият вариант е да я обхождаш със спейсовете като при проверките няма да проверяваш, на пример row +1, a row +2 за да не попадаш спейсове. При първият вариант до колкото се сещам ще се наложи накрая да я преформатираш и да вършен спейсовете в нея при финалното принтиране за правилен изход.

1
Elena123456 avatar Elena123456 229 Точки

Здравейте,

решението ми е валидно, но може ли помощ за подобряване на четимостта му? Имам ужасно много повтарящ се код, но за първи път не успявам да го екстрактна в методи. Предполагам, че това се дължи на наличието на "return" и "break" в кода. Успях само четенето на матрицата и принтирането на резултата да ги изнеса в методи, но за жалост само тях. Осъзнавам, че в такова състояние не мога да си кача решението в github. sad

https://pastebin.com/a6w0vHcL

0
27/12/2020 23:41:22
dZf1aeA-hardyyp avatar dZf1aeA-hardyyp 3 Точки

I just want you to know that I’m deeply grateful for your amazing post! Thanks for the kindness in sharing your expertise to us. visit our website amazon.com/mytv
 

0
Axiomatik avatar Axiomatik 1371 Точки

You just had to remove the break; command in the individual movement validations and then the automatic method-extractor was working again (taking care of all the needed variables for the new methods). Hope this helps.

Best,

 

using System;
using System.Linq;

namespace Miner
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int rows = int.Parse(Console.ReadLine());
      int cols = rows;
      string[] commandArray = Console.ReadLine().Split().ToArray();
      char[,] matrix = new char[rows, cols];
      ReadTheMatrix(rows, cols, matrix);

      int rowStart = 0;
      int colStart = 0;
      bool foundStart = false;
      for (int row = 0; row < rows; row++) // validate the matrix
      {
        for (int col = 0; col < cols; col++)
        {
          if (matrix[row, col] != '*'
            && matrix[row, col] != 'e'
            && matrix[row, col] != 'c'
            && matrix[row, col] != 's')
          {
            return;
          }

          else if (matrix[row, col] == 's' && foundStart == false)
          {
            rowStart = row;
            colStart = col;
            foundStart = true;
          }

          else if (foundStart == true && matrix[row, col] == 's')
          {
            return;
          }
        }
      }

      char start = matrix[rowStart, colStart];
      int currentRow = 0;
      int currentCol = 0;
      bool theEndOfTheRoad = false;
      for (int i = 0; i < commandArray.Length; i++)
      {
        string direction = commandArray[i];

        if (direction == "up") // command is Up
        {
          if (rowStart - 1 >= 0)
          {
            MoveUp(matrix, ref rowStart, ref colStart, out currentRow, out currentCol, ref theEndOfTheRoad);
          }
        }

        else if (direction == "down") // command is Down
        {
          if (rowStart + 1 <= rows - 1)
          {
            MoveDown(matrix, ref rowStart, ref colStart, out currentRow, out currentCol, ref theEndOfTheRoad);
          }
        }

        else if (direction == "left") // command is Left
        {
          if (colStart - 1 >= 0)
          {
            MoveLeft(matrix, ref rowStart, ref colStart, out currentRow, out currentCol, ref theEndOfTheRoad);
          }
        }

        else if (direction == "right") // command is Right
        {
          if (colStart + 1 < cols)
          {
            MoveRight(matrix, ref rowStart, ref colStart, out currentRow, out currentCol, ref theEndOfTheRoad);
          }
        }

        if (theEndOfTheRoad)
        {
          break;
        }
      }

      PrintTheResult(matrix, currentRow, currentCol, theEndOfTheRoad);
    }

    private static bool CheckRoad(char[,] matrix, int currentRow, int currentCol, bool theEndOfTheRoad)
    {
      if (matrix[currentRow, currentCol] == 'c')
      {
        matrix[currentRow, currentCol] = '*';
      }

      else if (matrix[currentRow, currentCol] == 'e')
      {
        theEndOfTheRoad = true;
        //break;
      }

      return theEndOfTheRoad;
    }

    private static void MoveUp(char[,] matrix, ref int rowStart, ref int colStart, out int currentRow, out int currentCol, ref bool theEndOfTheRoad)
    {
      currentRow = rowStart - 1;
      currentCol = colStart;

      theEndOfTheRoad = CheckRoad(matrix, currentRow, currentCol, theEndOfTheRoad);

      rowStart = currentRow;
      colStart = currentCol;
    }


    private static void MoveDown(char[,] matrix, ref int rowStart, ref int colStart, out int currentRow, out int currentCol, ref bool theEndOfTheRoad)
    {
      currentRow = rowStart + 1;
      currentCol = colStart;

      theEndOfTheRoad = CheckRoad(matrix, currentRow, currentCol, theEndOfTheRoad);

      rowStart = currentRow;
      colStart = currentCol;
    }

    private static void MoveRight(char[,] matrix, ref int rowStart, ref int colStart, out int currentRow, out int currentCol, ref bool theEndOfTheRoad)
    {
      currentRow = rowStart;
      currentCol = colStart + 1;

      theEndOfTheRoad = CheckRoad(matrix, currentRow, currentCol, theEndOfTheRoad);

      rowStart = currentRow;
      colStart = currentCol;
    }

    private static void MoveLeft(char[,] matrix, ref int rowStart, ref int colStart, out int currentRow, out int currentCol, ref bool theEndOfTheRoad)
    {
      currentRow = rowStart;
      currentCol = colStart - 1;

      theEndOfTheRoad = CheckRoad(matrix, currentRow, currentCol, theEndOfTheRoad);

      rowStart = currentRow;
      colStart = currentCol;
    }

    private static void PrintTheResult(char[,] matrix, int currentRow, int currentCol, bool theEndOfTheRoad)
    {
      if (theEndOfTheRoad == true)
      {
        Console.WriteLine($"Game over! ({currentRow}, {currentCol})");
      }

      else
      {
        int countCoals = 0;
        foreach (var cell in matrix)
        {
          if (cell == 'c')
          {
            countCoals++;
          }
        }

        if (countCoals == 0)
        {
          Console.WriteLine($"You collected all coals! ({currentRow}, {currentCol})");
        }

        else if (countCoals > 0)
        {
          Console.WriteLine($"{countCoals} coals left. ({currentRow}, {currentCol})");
        }
      }
    }

    private static void ReadTheMatrix(int rows, int cols, char[,] matrix)
    {
      for (int row = 0; row < rows; row++)
      {
        char[] currentLine = Console.ReadLine().Split().Select(char.Parse).ToArray();
        for (int col = 0; col < cols; col++)
        {
          matrix[row, col] = currentLine[col];
        }
      }
    }
  }
}

 

1