Math.Floor Method
Loading...
+ Нов въпрос
MartinBG avatar MartinBG 2741 Точки

Предполагам, въпросът е този:

Console.WriteLine("Good harvest this year! Total wine: {0} liters.", Math.Floor(vine));         
//Кой е placeholder-а? Ако е vine (защо има Math.Floor) пред него?

На мястото на {0} в текста ще се запише резултата от извикването на Math.Floor със стойността на vine:

Math.Floor Method

Returns the largest integral value less than or equal to the specified number.

Ако vine e със стойност 9.95, Math.Floor(vine) ще върне 9 и тази стойност ще бъде записана на мястото на {0}:

"Good harvest this year! Total wine: 9 liters."

0
02/06/2020 00:25:02
SpasNikolov131 avatar SpasNikolov131 5 Точки

А това означава ли , че , ако сменим Math.Floor vine със workers (например) програмата ще работи нормално?Дефакто самия placeholder ( {0} ) приема стойност каквато му напишеш след запетаята? 

0
MartinBG avatar MartinBG 2741 Точки

@SpasNikolov131 

Да, на мясото на placeholder-а ще бъде записана стринговата репрезентация на променливата, която отговаря за него.

Ако е обект от някакъв клас, ще запишe това, което връща ToString методът му.

Ако е от тип int, напр. 3, ще се запише "3" (без кавичките, сложил съм ги за да е ясно, че вече нямаме числото 3, а стринга "3")

0
02/06/2020 01:13:09