преустановяване на процес / нишка / задача по планировчик

Както и да е, аз изучавам C ++ от около година и това е просто заешка дупка след заешката дупка (защото аз абсолютно обичам да научавам дебелите зърнести детайли). Едно нещо, на което не мога да намеря ясен отговор (с надявам се примерен код), е как един планировчик на ОС може да спре процес, нишка или задача по средата на изпълнение?