Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
nadejda91iv avatar nadejda91iv 7 Точки

Problem 9. Find Full Name and Problem

Здравейте ,може ли малко помощ по тази задача Problem 9. Find Full Name and Problem :

Problem 1. Find Full Name

You are given a database schema with tables AccountHolders(Id (PK), FirstName, LastName, SSN) and Accounts(Id (PK), AccountHolderId (FK), Balance).  Write a stored procedure usp_GetHoldersFullName that selects the full names of all people.

Example

 

Full Name

Susan Cane

Kim Novac

Jimmy Henderson

Тагове:
1
Databases Basics
Bobby_Apostolov avatar Bobby_Apostolov 127 Точки
Best Answer

Здравей ! Ето примерно решение

 

CREATE PROC usp_GetHoldersFullName
AS
BEGIN
         SELECT CONCAT(FirstName, ' ', LastName) AS [Full Name] 
         FROM AccountHolders
END

 

Поздрави!

0
prohause avatar prohause 352 Точки

Имате проблем със създаването на процедурата или селектирането на имената

0