Новият учебен план?

Здравейте,

При разглеждането на новия учебен план в мен възникванаха няколко въпроса. 

Първо да посоча, че говоря за направлението Python, тъй като съм част от него. 
 

След бърза сметка на кредитите от програмата за Python Web Dev видях, че сумата им възлиза на 99. По-надолу на страницата обаче забелязвам, че са посочени 110 кредита като необходими за завършване на професията. Въпросът ми е откъде идват останалите 11 кредита и ако е от допълнителен курс, не е ли редно това да бъде посочено в цялостната програма, тъй като в противен случай е заблуждаващо? 

 

Следващото ми наблюдение е, че модулът Front-End е изнесен като специализиращ за Full-Stack Dev, така че не би следвало той е да е добавящият кредитите към Web Dev частта на обучението. Този ми извод произлиза от следния цитат на страницата:

"След придобиване на професия C# Web Developer, Java Web Developer или Python Web Developer, курсистите имат възможност да продължат с модула Front-End, специализирайки се като “Full-Stack Developer”."

 

Поздрави,

Александър