Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
sasho91 avatar sasho91 16 Точки

JS Fundamentals Ladybugs 50/100

Здравейте, опитвам се да реша задача Ladybugs от Arrays Exercise. Всички тестове от примера минават, но в Judge го докарвам само до 50/100. 

Задачата може да намерите тук: https://softuni.bg/trainings/resources/officedocument/49611/arrays-exercise-js-fundamentals-may-2020/2832 . 

Ще се радвам на съвет как мога да взема останалите точки.

Ето кода ми: https://pastebin.com/6vYHaMMm

 

Благодаря! 

0
JavaScript Fundamentals
MartinBG avatar MartinBG 3853 Точки
Best Answer

Не валидирате първоначалните индекси на калинките - възможно е да има такива, които са извън зададения размер на полето:

  for (const position of bugsPosition) {
    let currentBug = Number(position)
    if (currentBug < 0 || currentBug >= fieldSize) { // валидация
      continue;
    }
    finalBugsArray[currentBug] = 1;
  }

 

Използвате малко по-сложна логика от необходимото, както за инициализиране на полето, така и за преместване на калинките.

Ето алтернативно решение:

function ladybugs(array) {
 let workingArray = array.slice();
 let fieldSize = workingArray.shift();
 let bugsPosition = workingArray.shift().split(' ');
 let finalBugsArray = new Array(fieldSize).fill(0);

 for (const position of bugsPosition) {
  let currentBug = Number(position);
  if (currentBug < 0 || currentBug >= fieldSize) {
   continue;
  }
  finalBugsArray[currentBug] = 1;
 }

 for (let i = 0; i < workingArray.length; i++) {
  let [ladybugIndex, command, jumpLength] = workingArray[i].split(' ');

  ladybugIndex = Number(ladybugIndex);

  if (ladybugIndex < 0 || ladybugIndex >= finalBugsArray.length || finalBugsArray[ladybugIndex] !== 1) {
   continue;
  }

  // Free Position
  finalBugsArray[ladybugIndex] = 0;

  jumpLength = Number(jumpLength);
  
  if (command === 'left') {
   jumpLength = -jumpLength;
  }

  ladybugIndex += jumpLength;
  while (ladybugIndex >= 0 && ladybugIndex < finalBugsArray.length) {
   if (finalBugsArray[ladybugIndex] === 0) {
    finalBugsArray[ladybugIndex] = 1;
    break;
   }
   ladybugIndex += jumpLength;
  }
 }

 console.log(finalBugsArray.join(' '));
}

 

0
02/07/2020 20:48:05
sasho91 avatar sasho91 16 Точки

Много благодаря за насоките и алтернативното решение! Със сигурност е доста по-опростено. :) 

1
miro.linux avatar miro.linux 3 Точки

Не валидирате първоначалните индекси на калинките - възможно е да има такива, които са извън зададения размер на полето

Благодаря- и на мен ми помогна :)

1