С N-API възможно ли е да се предаде JavaScript обект на функция C ++?

Имам клиент за уебсакет на Node JS, който използвам за получаване на данни от Coinbase чрез API на Coinbase Pro. Бих искал да запазя копие от книгата за поръчки в памет с C ++. Библиотеката, която използвам за клиент, автоматично преобразува всяко съобщение, изпратено от сървъра, в Javascript обекти, мога ли да предам тези съобщения на функция C ++, за да изградя книгата за поръчки като обект C ++?