Профил
Loading...
+ Нов въпрос
merchant avatar merchant 3 Точки

Programming Basics with Python Lab#1 - float 5 decimal places, error?

Здравейте,

Изпробвайки примера от лекция 1, Лаб 1 на курса (1h32min от видеото), получавам следната грешка в PyCharm - не се пресмята стойността:

input:

sum = 3.14+2.17
print(f'{sum:.5f}')

error message:

print(f'{sum:.5f}')
                     ^
SyntaxError: invalid syntax

Process finished with exit code 1

 

Тагове:
0
Programming Basics with Python 05/07/2020 15:23:07
MartinBG avatar MartinBG 2887 Точки
Best Answer

Този синтаксис на print е валиден от Python 3.0.

Версията на Python, която използвате е 2.x.

Инсталирайте си Python 3.x и/или конфигурирайте PyCharm да я използва.

0
merchant avatar merchant 3 Точки

Да, благодаря!

Интерпретаторът беше 2.72, който не поддържа такъв синтаксис. С версия 3.8 нямаше проблем.

1
06/07/2020 23:09:29
GBWhatsapp avatar GBWhatsapp 6 Точки

Float() is a built-in Python function that converts a number or a string to a float value and returns the result. If it fails for any invalid input, then an appropriate exception occurs. GBWhatsApp For Android

0