Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
Zapryan avatar Zapryan 5 Точки

Задача за съдомиялна

Здравейте, колеги. Не мога да си открия грешката в решението на задачата. В Judge ми дава 60 точки и ми изписва  следната грешка:

Traceback (most recent call last):
 File "C:\Windows\TEMP\ExecutionStrategies\nk3jm4ji.paj\tmp5C4.tmp", line 31, in <module>
  count_dishes = input()
EOFError: EOF when reading a line

Търсих в интернет решение на тази грешка, но  не успях да намеря подобна на моята.

Кодът ми е следният: https://pastebin.com/vcaqgwzK

Линк към Judge: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/1684#0

Условието на задачата е следното:

Гошо работи в ресторант и отговаря за зареждането на съдомиялната накрая на деня.
Вашата задача е да напишете програма, която изчислява, дали дадено закупено количество бутилки от препарат за съдомиялна е достатъчно, за да измие определено количество съдове. Знае се, че всяка бутилка съдържа 750 мл. препарат, за 1 чиния са нужни 5 мл., а за тенджера 15 мл.  Приемете, че на всяко трето зареждане със съдове, съдомиялната се пълни само с тенджери, а останалите пъти с чинии. Докато не получите команда "End" ще продължите да получавате бройка съдове, които трябва да бъдат измити.
Вход
От конзолата се четат:
Брой бутилки от препарат, който ще бъде използван за миенето на чинии - цяло число в интервала [1…10]
На всеки следващ ред, до получаване на командата "End" или докато количеството препарат не се изчерпи, брой съдове, които трябва да бъдат измити - цяло число в интервала [1…100]
Изход
В случай, че количеството препарат е било достатъчно за измиването на съдовете:
"Detergent was enough!"
"{брой чисти чинии} dishes and {брой чисти тенджери} pots were washed."
"Leftover detergent {количество останал препарат} ml."
В случай, че количеството препарат не е било достатъчно за измиването на съдовете:
"Not enough detergent, {количество не достигнал препарат} ml. more necessary!"

Изходите, които ми излизат, съвпадат с тези от задачата, но Judge ми дава 60 точки.


 

 

Тагове:
0
Python
MartinBG avatar MartinBG 3909 Точки

Не прекъсвате изпълнението на програмата при изчерпване на препарата:

  if total_detergent < 0:
    print(f"Not enough detergent, {abs(total_detergent)} ml. more necessary!")
    exit(0)

  counter += 1
  count_dishes = input()

(добавена е командата exit(0), с която се терминира изпълнението на програмата)

 

Ето и по-кратко решение:

count_bottles = int(input())
detergent = 750 * count_bottles
plates = 0
pots = 0
counter = 0

while detergent >= 0:
  command = input()
  
  if command == 'End':
    break
    
  dishes = int(command)
  
  counter += 1

  if counter % 3 == 0:
    pots += dishes
    detergent -= dishes * 15
  else:
    plates += dishes
    detergent -= dishes * 5

if detergent < 0:
  print(f"Not enough detergent, {-detergent} ml. more necessary!")
else:
  print("Detergent was enough!")
  print(f"{plates} dishes and {pots} pots were washed.")
  print(f"Leftover detergent {detergent} ml.")

 

0
07/07/2020 16:08:18
VivaTV avatar VivaTV 7 Точки

Dishwashers are responsible for ensuring the cleanliness and sanitization of dishes, tableware, glassware, pots, pans, and utensils through manual and machine cleaning methods. Additionally, dishwashers are expected to keep the dishwarshing area clean and safe. Upated Viva TV Apk

0
dZf1aeA-minion89 avatar dZf1aeA-minion89 10 Точки

The article comes out as an extremely attractive topic to explain. Your article was extremely helpful to me. Thanks for your great article. I was especially happy to check out your post.

vex

0
ogilview82 avatar ogilview82 1 Точки

Hi Zapryan! What a great collection of codes you have there, I will bookmark it and use it as a reference when I need it. You can call us right now if you want our services for commercial window tint, residential window tint, cheap window tinting, and others. https://www.tintingstlouis.com/

0