Ще получа ли диплома и ако да, кога ? (C# Web dev)

Здравейте! Тъй като вече имам 144 кредита и съм изкарал всичките задължителни модули/курсове към C# пътеката, ще получа ли диплома, защото по новата програма пише, че ми трябват 140 кредита за диплома, а някои модули съм ги карал по старата програма ?