Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
Zapryan avatar Zapryan 5 Точки

Задача 4. Храна за домашни любимци

Здравейте, колеги! Не мога да разбера къде бъркам в следната задача:

Задача 4. Храна за домашни любимци
Ани има два домашни любимеца - куче и котка. Напишете програма, която изготвя статистика за храната на домашните любимци за определен брой дни. Всеки ден кучето и котката изяждат различно количество от общата им храна. На всеки трети ден получават награда - бисквитки. Количеството на бисквитките е 10% от общо изядената храна за деня.

Вашата програма трябва да отпечатва статистика за количеството бисквитки, които са изяли, колко процента от първоначалното количество обща храна са изяли и колко процента от изядената храна е изяло кучето и колко е изяла котката.
Вход
Първоначално се чете един ред:
Брой дни – цяло число в диапазона [1…30]
Общо количество храна – реално число в диапазона [0.00…10000.00]
След това за всеки ден се чете:
Количество изядена храна от кучето – цяло число в диапазона [10…500]
Количество изядена храна от котката – цяло число в диапазона [10…500]

Изход
На конзолата да се отпечатват четири реда:
"Total eaten biscuits: {количество изядени бисквитки}gr."
"{процент изядена храна}% of the food has been eaten."
"{процент изядена храна от кучето}% eaten from the dog."
"{процент изядена храна от котката}% eaten from the cat."
Количеството изядени бисквитки трябва да бъде закръглено до най – близкото цяло число, а процентът храна трябва да бъде форматиран до втората цифра след десетичния знак.

Отговорите в дадените примерни тестове ми излизат, но в Judge получавам 55 точки.

Кодът ми е следният:

https://pastebin.com/CkJ0R9Qe

Линк към Judge:

https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/2275#6

Благодаря предварително.

Тагове:
0
Python
Zapryan avatar Zapryan 5 Точки

Много благодаря! Сега вече излезна.

0