ВАЖНО!!! Game modeling with Maya 2020 - Извънредна лекция

Здравейте! Това е допълнителната лекция към моделирането на практическия проект от курса. Разделена е на тематични части, за по-лесно ориентиране.
Записан е целият процес на моделирането, почти без прекъсване и изрязване, освен наистина повтарящите се действия. Последната част от лекцията представя
някои по-напреднали техники за моделиране, за хората, които са избрали задачата с повишена трудност. Пожелавам Ви успешна работа!
https://youtu.be/w1xO0VhfhLg