C++ OOP implementation

Извинете, имам проблем с имплементирането на едан задача.

код: https://sourceb.in/1d1d347484

В момента имам проблем, понеже в Initialization при std::make_shared<Cut>(), то Cut класа още не е иниацилзииран, както и Paste ( те са по-долу в същият файл), а ако ги сложа в Initialization класа няма как да достъпя this->str на съответният обект.

Бихте ли ми предложили нещо ?