Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
mihayloff14 avatar mihayloff14 825 Точки

[Homework] High-Quality Code - Formatting conditional statements in Java

Здравейте,

Правя домашното по КПК за форматиране на код и в момента реформатирам джава кода.

Това което не ми е ясно е точното форматиране на if-elseif-else... statement-ите.

Общо взето, има два възможни варианта:

if {
...

} else {
...
}

или:

if {
...
}
else {
...
}

 

Та, каква е конвенцията при форматирането на тези неща. В презентацията към лекцията не бе засегната тази тема толкова сериозно.

0
C# OOP Advanced 02/02/2015 14:59:41