Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
MartinBG avatar MartinBG 3910 Точки

Тази част т условието не е изпълнена:

Also the final input line will be "{bandName}" and you have to print all members for this band in insertion order.

Това е леко модифицирано решение (премахнал съм и някои излишни повторения на код), което взема 100/100:

info = input()
collection_band_time = {}
collection_band_members = {}
total_time = 0

while info != 'start of concert':
  args = info.split('; ')
  command = args[0]
  brand_name = args[1]

  if brand_name not in collection_band_time:
    collection_band_members[brand_name] = []
    collection_band_time[brand_name] = {}
    collection_band_time[brand_name]['time'] = 0

  if command == 'Add':
    members = args[2]
    member = members.split(', ')

    for n in member:
      if n not in collection_band_members[brand_name]:
        collection_band_members[brand_name].append(n)

  elif command == 'Play':
    time = int(args[2])
    total_time += time

    collection_band_time[brand_name]['time'] += time

  info = input()

print(f'Total time: {total_time}')
collection_band_time = dict(sorted(collection_band_time.items(), key=lambda x: (-x[1]['time'], x[0])))

for key, value in collection_band_time.items():
  print(f'{key} -> {value["time"]}')

band_name = input()
print(band_name)

for band_member in collection_band_members[band_name]:
  print(f'=> {band_member}')

 

1
Different avatar Different 1 Точки

Благодаря!

1